Samen met de koper spreekt u een verkoopprijs af en maakt u afspraken over belangrijke onderdelen van de koopovereenkomst zoals de datum van levering, ontbindende voorwaarden en de roerende zaken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst opgesteld door Boer Makelaardij. Deze koopovereenkomst wordt na goedkeuring door beide partijen ondertekend.

Daarna volgen er nog drie spannende dagen. Want vanaf het moment dat de koper de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst ontvangt, gaat de wettelijke bedenktijd in. Binnen deze bedenktijd van drie dagen kan de koper alsnog besluiten af te zien van de koop.

Verder is er nog de afgesproken termijn voor ontbindende voorwaarden, tot deze datum kan de koop worden ontbonden. Gelukkig gebeurt dit zelden, maar het zijn redenen om voorzichtig te zijn met vervolgstappen als aankoop of huur van een nieuwe woning. Wij geven u hier graag advies over.

Naar het overzicht Stap 8

Neem contact op