Vorige maand was onze gemiddelde beoordeling op Funda: 9,1 voor verkoop en een 9,4 voor aankoop!

Stap 7 - Ondertekening van de koopovereenkomst

Samen met de koper spreekt u een verkoopprijs af en maakt u afspraken over belangrijke onderdelen van de koopovereenkomst zoals de datum van levering, ontbindende voorwaarden en de roerende zaken. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd in een koopovereenkomst opgesteld door Boer Makelaardij. Deze koopovereenkomst wordt na goedkeuring door beide partijen ondertekend.

Daarna breekt toch nog een spannende periode aan. Want vanaf het moment dat de koper het afschrift van de door beide partijen ondertekende koopovereenkomst ontvangt, gaat de wettelijke bedenktijd van drie dagen in. Binnen deze bedenktijd kan de koper alsnog besluiten af te zien van de koop.

Verder loopt de afgesproken termijn voor ontbindende voorwaarden, tot deze datum kan de koop worden ontbonden. Gelukkig gebeurt dit zelden, maar het zijn redenen om voorzichtig te zijn met de te nemen vervolgstappen als aankoop of huur van een nieuwe woning. Wij adviseren u hier graag nader over.

Naar het overzicht Stap 8

Neem contact op