Taxatierapporten

Wonen

Het nieuwe model taxatierapport Wonen 2024 is gezamenlijk ontwikkeld door de taxatiebranche en geldverstrekkers. Woningtaxateurs gaan vanaf maart 2024 met dit nieuwe model werken, waarbij de werkzaamheden aanzienlijk zijn toegenomen ten opzichte van oudere modelrapportages. Alvorens je opdracht tot taxatie geeft, adviseren wij je kennis te nemen van het onderstaande:

Onze taxateurs bij Boer Makelaardij Midden Holland voldoen aan alle opleidingseisen die worden gesteld. Alle taxatierapporten worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het NRVT en worden gevalideerd middels het NWWI.

Vanaf 1 maart 2024 hanteert Boer Makelaardij Midden Holland de volgende voorwaarden en tarieven (incl. btw) voor grondgebonden woningen en appartementsrechten, naast de gebruikelijke NVM Consumentenvoorwaarden die je kunt downloaden via de Contactpagina van de NVM.

Een standaard rapportage wordt doorgaans afgeleverd binnen 8 tot 10 werkdagen na de opname van de woning.

  • Taxatierapport van een grondgebonden woning met een bouwjaar niet ouder dan 1993 in goede staat: €795 incl. btw
  • Taxatierapport van een grondgebonden woning ouder dan 1993 waarvan een bouwkundig rapport aanwezig is niet ouder dan 1 jaar: €795 incl. btw
  • Opslag taxatie voor- en na verbouwing (onder dezelfde condities ten aanzien van het bouwjaar en de aanwezigheid van een bouwkundig rapport), opslag €95 incl. btw
  • Bijzondere typen woningen (woningen in buitengebied, woningen met meerdere bijgebouwen, woningen groter dan 200m2 gbo, vrijstaande woningen, nieuwbouwtaxaties): prijs op aanvraag
  • Woningen in verhuurde staat en Bijzonder Beheer taxaties: prijs op aanvraag

Het kan voorkomen dat wij je een overzicht zullen vragen van uitgevoerde werkzaamheden en aangebrachte energetische voorzieingen en isolatie. Wij verzoeken je dan dit overzicht voorafgaand aan de taxatie aan ons te doen toekomen.

Belangrijk:

Het nieuwe rapport stelt zware eisen aan de vaststelling van de bouwkundige conditie én verduurzaming en verduurzamingsmogelijkheden. Dit is specialistisch werk dat de gedetailleerde en actuele kennis vereist die een bouwkundig keurder bezit. Daarom wijzen we je nog op het volgende:

  1. Indien de woning, nieuwer dan 1993, bouwkundige gebreken vertoont (achterstallig onderhoud, constructieve gebreken, etc.), dan kunnen wij adviseren om alvorens het rapport wordt afgerond een bouwkundig rapport uit te laten voeren. Het taxatierapport kan dan niet eerder worden afgerond totdat deze keuring is uitgevoerd. Mocht de taxatie geen doorgang vinden, dan brengen wij de helft van de taxatiekosten in rekening.
  2. We kunnen huiseigenaren met een woning met gebreken of met een woning ouder dan 1993 helpen met het vinden van een bouwkundig keurder zodat de taxatie mogelijk is. De kosten van een bouwkundig rapport worden geschat op circa €350 incl. btw. Hierna is het mogelijk op korte termijn de taxatie af te ronden

Graag informeren wij je nader over de mogelijkheden. Vraag naar Robert Roos, NVM Wonen makelaar-taxateur 06-51228341 of Sebastiaan Lagendijk NVM Wonen makelaar-taxateur 06-22932376 of Roy De Vries 06-82882393.

Bureauwaardering

Sommige geldverstrekkers kunnen vragen om een Bureauwaardering. Indien jouw geldverstrekker hierom vraagt, vragen wij je contact op te nemen met onze taxateurs (zie hierboven).

 

Bedrijfshuisvesting
Boer Makelaardij Midden Holland bv kan tevens de taxatie van bedrijfsruimten verzorgen (voor diverse doeleinden). De kosten van dergelijke taxatierapporten zijn op aanvraag te verkrijgen en afhankelijk van de vereiste werkzaamheden. Graag vertellen wij je meer over de mogelijkheden. Vraag naar onze NVM Business Makelaar - Taxateur Sebastiaan Lagendijk 06-22932376

Neem contact op