Taxatierapporten

Wonen

De taxatiebranche en geldverstrekkers ontwikkelden gezamenlijk een nieuw model taxatierapport Wonen 2021. Vanaf oktober 2021 gaan woningtaxateurs met het nieuwe model werken. De werkzaamheden van de taxateur zijn aanzienlijk toegenomen ten opzichte van oudere modelrapportages. Alvorens u opdracht tot taxatie geeft adviseren wij u kennis te nemen van het onderstaande:

De taxateurs van Boer Makelaardij Midden Holland voldoen aan alle opleidingseisen die worden gesteld. Alle taxatierapporten worden uitgevoerd conform de richtlijnen van het NRVT en worden gevalideerd middels het NWWI.

Boer Makelaardij Midden Holland hanteert vanaf 1 oktober 2021 de volgende voorwaarden en tarieven (incl. btw) voor grondgebonden woningen en appartementsrechten, naast de gebruikelijke NVM Consumentenvoorwaarden welke u kunt downloaden via de Contactpagina van de NVM.

Een standaard rapportage wordt afgeleverd binnen 5 tot 10 werkdagen na de opname van de woning.

-        Taxatierapport van een grondgebondenwoning met een bouwjaar niet ouder dan 1993 in goede staat:

€650 incl. btw

-        Taxatierapport van een grondgebonden woning ouder dan 1993 waarvan een bouwkundig rapport aanwezig is niet ouder dan 1 jaar :

€ 650 incl. btw

-        Taxatierapport appartement, onder dezelfde condities ten aanzien van de bouwjaar en aanwezigheid van een bouwkundig rapport/actuele MeerjarenOnderhoudPlanning (MJOP)

opslag € 50 incl btw

-        Opslag taxatie voor- en na verbouwing (onder dezelfde condities ten aanzien van de bouwjaar en aanwezigheid van een bouwkundig rapport)

opslag € 50 incl btw

-        Bijzondere typen woningen (woningen in buitengebied, woning met meerdere bijgebouwen, woningen groter dan 200m2 gbo, vrijstaande woningen, nieuwbouwtaxaties) prijs op aanvraag 

-        Woningen in verhuurde staat en Bijzonder Beheer taxaties prijs op aanvraag 

Belangrijk:

Het nieuwe rapport stelt zware eisen aan de vaststelling van de bouwkundige conditie én het vaststellen van de kosten van herstel. Met name dit laatste aspect is specialistisch werk dat de gedetailleerde en actuele kennis vereist die een bouwkundig keurder bezit. Daarom wijzen wij u nog op het volgende:

1.     Indien de woning, nieuwer 1993, bouwkundige gebreken vertoont (achterstallig onderhoud, constructieve gebreken etc.) dan kunnen wij alvorens het rapport wordt afgerond een adviseren een bouwkundig rapport uit te laten voeren. Het taxatierapport kan dan niet eerder worden afgerond totdat deze keuring is uitgevoerd. Mocht de taxatie geen doorgang vinden dan brengen wij de helft van de taxatiekosten in rekening.

2.     Wij kunnen huiseigenaren met een woning met gebreken of met een woning ouder dan 1993 helpen met het vinden van een bouwkundig keurder zodat de taxatie mogelijk is. De kosten van een bouwkundig rapport worden geschat op circa € 350 incl. btw. Hierna is het mogelijk op korte termijn de taxatie af te ronden.

Graag informeren wij u nader over de mogelijkheden. Vraag naar Robert Roos, NVM Wonen makelaar- taxateur 06-51228341 of Sebastiaan Lagendijk NVM Wonen makelaar- taxateur 06-22932376 of Roy De Vries 06-82882393.

Bureauwaardering

Sommige geldverstrekkers kunnen vragen om een Bureauwaardering. Indien uw geldverstrekker hier om vraagt dan vragen wij u contact op te nemen met onze taxateurs (zie hierboven).

Bedrijfshuisvesting

Boer Makelaardij Midden Holland bv kan tevens de taxatie van bedrijfsruimten verzorgen (voor diverse doeleinden). De kosten van dergelijke taxatierapporten zijn op aanvraag te verkrijgen en afhankelijk van de vereiste werkzaamheden. Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheden. Vraag naar onze NVM Business Makelaar - Taxateur Sebastiaan Lagendijk 06-22932376

Neem contact op