NVM
Gesloten
vandaag 9:00 - 17:30
0182-538400

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw NVM-makelaar/taxateur en de NVM omgaan met uw gegevens.
 

Welke gegevens worden door NVM-makelaars vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres *
 • de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • de datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop of te huur staat of heeft gestaan *
 • de omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, de WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning *
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling *
 • wanneer de woning is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum *
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

 
U bent op zoek naar een andere woning
Wanneer u een NVM-makelaar inschakelt bij de aankoop of huur van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres *
 • het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen
 • gegevens over uw huidige woning zoals de koop- of huurprijs, de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling *
 • wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum *
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar verstrekt

 
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
Wanneer u een woning heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door een NVM-makelaar, dan kan het makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres *
 • gegevens over de woning die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van de woning, de koop- of huurprijs en de transactiedatum *
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
 • indien met de verkoper / verhuurder afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs / huurprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper /verhuurder te voldoen.
 • gegevens die nodig zijn om het koop- of huurcontract op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling *
 • gegevens over uw oude woning zoals de koop- of huurprijs
 • overige informatie die u aan de NVM-makelaar verstrekt

 
U laat een taxatie van een woning uitvoeren
Wanneer u een NVM-makelaar/taxateur inschakelt voor de taxatie van een woning, dan legt het makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres *
 • gegevens van de woning om de waarde te bepalen *
 • gegevens die nodig zijn als de taxateur in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een ongebruikelijke transactie moet melden
 • overige informatie die u aan uw NVM-makelaar/taxateur verstrekt

 

Waar gebruiken NVM-makelaars deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw woning of u bent op zoek naar een andere woning
Uw NVM-makelaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u hem heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om uw woning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van het makelaarskantoor of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw woning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat uw NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van uw makelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met uw makelaarskantoor.

 
U koopt of huurt een woning van iemand die gebruik maakt van een NVM-makelaar
De NVM-makelaar van de verkoper of verhuurder gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat de NVM-makelaar zijn dienstverlening kan verbeteren

 

NVM-uitwisselingssysteem

De systemen van uw NVM-makelaar zijn gekoppeld aan het landelijke uitwisselingssysteem van de NVM. Dit systeem bevat actuele informatie over alle woningen en andere onroerende zaken die bij NVM-makelaars en andere makelaars in verkoop of verhuur zijn gegeven. Alle NVM-makelaars zijn aangesloten op dit systeem. Hoe uw gegevens in het kader van het NVM-uitwisselingssysteem worden gebruikt kunt u hierna lezen.

Over de NVM

De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen. De NVM biedt ondersteuning aan de bij haar aangesloten makelaars en beheert het centrale uitwisselingssysteem waarmee NVM-makelaars onderling informatie kunnen delen over woningen en andere onroerende zaken. De NVM is gevestigd in Nieuwegein.

Welke gegevens worden door de NVM vastgelegd?

Via een automatische koppeling ontvangt de NVM een deel van de gegevens die door makelaars zijn vastgelegd. Dit betreft de gegevenscategorieën zoals hierboven omschreven, met uitzondering van uw naam of andere direct identificerende gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen in de systemen van het makelaarskantoor.

Waar gebruikt de NVM deze gegevens voor?

De gegevens worden door de NVM gebruikt in het kader van het beheer en onderhoud van het uitwisselingssysteem. De NVM gebruikt de gegevens ook voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van de presentatie van de kwartaalcijfers over de woningmarkt in Nederland.
 

Toegang tot gegevens

NVM-makelaars hebben toegang tot het landelijke uitwisselingssysteem in het kader van hun dienstverlening, waaronder de aankoop en verkoop van woningen en het verrichten van taxaties en waardebepalingen. Medewerkers van de NVM hebben toegang tot het systeem in het kader van hun dagelijkse werkzaamheden. De NVM verstrekt bepaalde gegevens uit het landelijke uitwisselingssysteem aan geselecteerde derden, waaronder aan:

 • taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen
 • validatie-instituten, voor het controleren van taxatierapporten
 • gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes
 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, voor onderzoek naar de woningmarkt
 • universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden
 • niet-NVM makelaars, banken, projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties, voor onderzoeksdoeleinden (bijv. de woningbehoefte in een bepaalde regio)

Genoemde partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de genoemde doeleinden en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt. De NVM heeft contractuele en technische maatregelen genomen om dit te waarborgen.

Beveiliging

Uw NVM-makelaar en de NVM zullen er voor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Bewaartermijn en ontvangers

Uw gegevens worden bewaard voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

 • De bovengenoemde gegevens waar een *-teken achter staat, worden twintig jaar bewaard.
  De gegevens worden indien noodzakelijk gedeeld met:

  • de (ver)koper / (ver)huurder
  • notaris
  • aankoop- of verkoopmakelaar / aanhuur- of verhuurmakelaar
  • bezichtiger, bieder
  • validatie instituut op taxaties
  • NVM
 • Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd of een ongebruikelijke transactie moet worden gemeld in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), worden vijf jaar bewaard.
  De gegevens worden mogelijk gedeeld met de FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)
 • Overige bovengenoemde gegevens worden bewaard tot de transactiedatum van de woning of afronding van de dienstverlening.
  Deze gegevens worden niet gedeeld.

 

Inzage, correctie en verwijdering

Wilt u weten welke gegevens de NVM-makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail een verzoek tot inzage naar de NVM-makelaar.
Als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de NVM-makelaar.
Uw NVM-makelaar beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen. De makelaar zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal uw makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wilt u de bij NVM verwerkte gegevens inkijken, wijzigen of verwijderen, neem dan contact op met de NVM via privacyhelpdesk@nvm.nl. De NVM beoordeelt of u gerechtigd bent om het verzoek in te dienen en vervolgens of uw verzoek wordt ingewilligd.

Vragen?

Uw NVM-makelaar en de NVM nemen uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw eigen NVM-makelaar.

Klachten?

Als u vragen heeft, een bezwaar heeft tegen of klacht heeft over het gegevensgebruik van de NVM-makelaar, neem dan eerst contact op met de NVM-makelaar. Mocht u er met de NVM-makelaar niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM via: klachtencoordinator@nvm.nl. In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerkingsverantwoordelijke

Voor de gegevensverwerkingen is Boer Makelaardij de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Boer Makelaardij Midden-Holland bv
KvK nummer: Rotterdam, 2904 2522
Meridiaan 39, 2801 DA Gouda
info@boer-gouda.nl
0182-538400

Meer weten? Maak een afspraak of stuur ons eens een email. Afspraak Contact
 • Gratis waardebepaling
 • Woningwijzer
 • Gratis zoekopdracht
 • Woningwijzer
 • Welkom in het weekend
 • Boer Makelaardij in het nieuws
Meer weten over onze unieke kwaliteiten en werkwijze?
5 redenen om te kiezen voor Boer Makelaardij

© 2019
Boer Makelaardij